Home

Nationalförsamlingen franska revolutionen

Franska revolutionen, Nationalförsamlingen bildas Från Skolbok. Den femte maj 1789 samlades riksdagen för första gången på 175 år. Det var en ståtlig syn, när ledamöterna vandrade fram. Tredje ståndets representanter var de rikaste bönderna och borgarna Nationalförsamlingen (Assemblée nationale) är det franska parlamentets andra kammare och har 577 ledamöter (på franska kända som députés).Nationalförsamlingen instiftades den 27 juni 1789 och håller sedan 1830 till i Palais Bourbon.. Historia. Nationalförsamlingens första viktigare åtgärder var att under franska revolutionen avskaffa ståndsprivilegier, adelstitlar, förstatliga. Franska revolutionen (franska: Révolution française [ʁevɔlysjɔ̃ fʁɑ̃sɛːz]) inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen.En annan uppfattning betraktar revolutionen såsom avslutad med Thermidorkrisen 1794 då de mest radikala revolutionära makthavarna störtades Franska revolutionen är en av de mest omdiskuterade händelserna i den europeiska historien. Här redogörs för några av de tänkbara orsakerna, vilka aktörer som låg bakom samt vilka följderna blev.. Riksdagen samlas. För första gången på 175 år lät den franske kungen Ludvig XVI, i maj 1789, inkalla riksdagen till Versailles, kungens stora palats utanför Paris Franska revolutionen. Ludvig XVI Nationalförsamlingen ändrade på många saker, men negerslaveriet avskaffades inte utan där hänvisade de till den 'okränkbara äganderätten'. Danton (1759-1794 ) Den 14 juli firades årsdagen av Bastiljens stormning och från den dagen är 14 juli Frankrikes nationaldag

nationalförsamling, franska assemblée nationale, fransk parlamentarisk församling. Vid revolutionen 1789 var (11 av 35 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Franska revolutionen inleddes i juni 1789 med att det tredje ståndets medlemmar lämnade den tillkallade riksdagen som förövrigt dominerades av de två första stånden, och istället utropade sig till landets nationalförsamling

franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789-99 varunder kungamakten och (11 av 15 ord) Den konstituerande nationalförsamlingen (9 juli 1789-30 september 1791) Den lagstiftande församlingen (1 oktober 1791-20 september 1792) Konventet. Jag håller på att läsa om franska revolutionen och har fått en fråga som är: Vad finns för skillnader och likheter mellan ståndsriksdagen och nationalförsamlingen? Största skillnaden är att ståndsriksdagen bara bestod av representanter från de tre stånden och leddes av kungen medan nationalförsamlingen hade representanter från hela det franska folket, både konservativa och. När bildades nationalförsamlingen franska revolutionen. Nationalförsamlingen (Assemblée nationale) är det franska parlamentets andra kammare och har 577 ledamöter (på franska kända som députés).Nationalförsamlingen instiftades den 27 juni 1789 och håller sedan 1830 till i Palais Bourbon. Vad fick folket ut av revolutionen? I augusti 1789 antog Nationalförsamlingen den franska befolkningens nya rättigheter. Alla är födda fria och lika. Alla har rätt att leva i frihet utan att förtryckas. Den absoluta makten ligger hos folket. Alla har rätt att själva välja sin religion. Skriftlig och muntlig yttrandefrihet för alla FRANSKA REVOLUTIONEN Den franska revolutionen: Den franska revolutionen är en händelse som handlar om ett stort folk som ville ha rättvisa och jämställdhet för alla. Detta lyckades också folket med i det långa loppet, det är detta fransoserna firar varje år den 14 juli sedan 1790

Franska revolutionen, Nationalförsamlingen bildas - Skolbo

 1. Under Nationalförsamlingen gled landet allt djupare i en skuldsättning. Hans nederlag vid slaget vid Waterloo år 1814 innebar slutet för den franska revolutionen. När Frankrike låg i krig med alla länder i Europa utom Sverige och Schweiz annekterades stora delar av Europa
 2. Franska revolutionen i slutet på 1700-talet markerar en tydlig historisk förändring. Nationalförsamlingen. Stormning av Bastiljen. Lika inför lagen. Gravyr som visar Ludvig den XVI:s halshuggning. Upphovsperson okänd. Attaleiv, 2011. Wikimedia Commons. Fakta.
 3. Fakta franska revolutionen Den franska revolutionen 1789 var en borgerlig revolution som kastade ut feodalismen, sprängde alla ineffektiva tullar och skattesystem, avskaffade den absoluta monarkin och adelsväldet. Precis som den engelska revolutionen hade öppnat dörren för industrialismen i England på 1600-talet

FRANSKA REVOLUTIONEN - UTVECKLINGEN Den Konstituerande Nationalförsamlingen 1789-1791: • Monarki • Deklaration om de mänskliga rättigheterna • Ståndsprivilegierna avskaffades • Alla adelstitlar avskaffas • Kyrkan förstatligas • Armén upplöstes och ersattes av ett Nationalgarde • En ny författning skriv Dick Harrison: Benämningarna kan spåras tillbaka till franska revolutionen.Redan på sommaren 1789, när adelsmän, präster, borgare, advokater och andra delegater började diskutera gemensamt i nationalförsamlingen, tog de konservativa och kungavänliga för vana att placera sig till höger om ordföranden i sammanträdeslokalen De politiska ideologierna utvecklades ur den franska revolutionen. Vad är en ideologi? En ideologi är en samling idéer om hur ett samhälle skall se ut. Idéerna grundar sig i hur samhället skall styras, på vilket sätt samhället skall se ut, hur ett idealsamhälle ser ut och hur mycket staten skall lägga sig i människors liv och ekonom Franska revolutionen var slutet för ståndsriksdagen och början på nationalförsamlingen. Aktivitet om ståndsriksdagen för årskurs 7,8, Reflektioner om franska revolutionen har betecknats som den moderna idékonservatismens utgångspunkt, som en ideologisk skrift av avgörande och bestående betydelse för det politiska tänkandet i Västerlandet. Boken utgavs första gången 1790 och fick då oerhörd genomslagskraft. Under det första året utkom elva upplagor, och sedan dess har den utgetts i otaliga upplagor runt om i..

Frankrikes nationalförsamling - Wikipedi

nationalförsamling 1789 i samband med Franska revolutionen, som den första deklarationen om mänskliga rättigheter antagen av en stat. Deklarationen ses som en föregångare till många av dagens konventioner om mänskliga rättigheter. Ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter är således en del av det franska kulturarvet Franska revolutionen. Det finns få händelser i den europeiska historien som skakat om samhället som den revolution som inträffade i slutet av 1700-talet i Frankrike. som helt enkelt lämnade ståndsriksdagen och skapade en egen riksdag som de kallade Nationalförsamlingen Start studying Franska revolutionen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Den franska revolutionen 1789-1799 Orsaker till revolutionen Orättvisor Frankrikes befolkning tillhörde tre olika stånd, präster, adel och tredje ståndet. Prästerna En del var rika biskopar, medan andra var fattiga bypräster. Gemensamt för dem var dock att de slapp betala skatt. Men prästerna hade också rätt till tionde. De

Det kvinnliga proletariat som bar revolutionen till Versailles 1789 kastas sex år senare ut ur Nationalförsamlingen när de kräver bröd av de parlamentariker som en gång satte sig upp mot den överhet som de nu tycks apa efter. Alla vill göra hö medan solen skiner. I norr fungerar ändå minnet av franska revolutionen som ett. Och giljotinen fanns långt före franska revolutionen. Bland annat använde skottarna ett liknande redskap på 1300-talet. Men det har även förekommit i Persien, Italien och Tyskland. Den franska giljotinen riggades första gången upp på Place de Grève i Paris och togs i bruk tre år senare, i april 1792, då en stråtrövare avrättades

Franska revolutionen - Wikipedi

NATIONALFÖRSAMLINGEN BILDAS Det tredje ståndet bojkottar kungens riksdag och bildar istället nationalförsamlingen. I den fann inga uppdelningar -det som gällde var en man, en röst. Eden i bollhuset -den ed som den franska nationalförsamlingen svor i juni 1789 Ett litet tillägg: Varför den franska revolutionen utbröt beror på en rad olika saker (som du kan läsa mer om nedan och via länkarna) men om en skulle vilja ha ett kortare svar på den utlösande faktorn så skulle en kunna säga att det var att kung Ludvig XVI år 1789 upplöste den nyligen tillsatta nationalförsamlingen med arméns hjälp FRANSKA REVOLUTIONEN Grundläggande orsak. Samhällets förändring. Samhällets ekonomiska grundvalar hade förändrats under 1700 talet. Handel och varuproduktion expanderade snabbare än jordbruksekonomin varför nya grupper växte sig starkare (borgare och arbetare). Samhället var anpassat för en jordbruksekonomi med förtryckta bönder och privilegierade adelsmän Historia Modern historia Franska revolutionen. Nationalförsamlingen och kungens död Testa Studi. Hej! Du ser Nationalförsamlingen stiftar fler lagar för att få bort förtrycket från l'ancien regime - det gamla styret. Allt som adeln och kyrkan äger ska nu ägas av staten

Franska revolutionen - en borgerlig revolution? Historia

Den franska nationalförsamlingens politik började nu alltmer domineras av olika partier, som stred om att ha mest inflytande. Samtidigt fortsatte krigen mot Österrike och Preussen, nu med franska motoffensiver som avsåg att sprida revolutionen med vapenmakt Franska revolutionen . fanny 27th July 2020 . och istället starta sin egen nationalförsamling som avskaffade alla adelns privilegier och istället utropade ledorden frihet, broderskap och jämlikhet. Den 14 juni stormades fängelseborgen Bastiljen av en uppretad folkmassa,. Franska revolutionen. Frankrike hamnade under slutet av 1700-talet i en djup ekonomisk kris. Nationalförsamlingen delade ut vapen till de som ville vara med och skapa då nationalgardet. Den 14 juli 1789 stormades det stora fängelset Bastiljien och denna händelse firas idag som Frankrikes nationaldag Folket accepterade till slut inte de orättvisa förhållandena!) 12. Ståndsriksdagen Ståndsriksdagen kan sägas motsvara dagens riksdag, eller parlament franska revolutionen historia 1 . Franska revolutionens inledning Historia SO-rumme . NATIONALFÖRSAMLINGEN Den 17 juni 1789 samlades det tredje ståndet och bildade nationalförsamlingen

Video: Franska revolutionen - Historiesajten

På 9 november 1799, Bonaparte backas upp av armén störtade nationalförsamlingen och förklarade den franska revolutionen över. Under de närmaste tio åren och en halv, kunde han konsolidera makten inom landet som han ledde Frankrike i en serie av militära segrar över stora delar av Europa, att förklara sig kejsare av Frankrike i 1804 Samma månad som han blev invald i välfärdsutskottet utfärdade nationalförsamlingen ett dekret som sa att alla kungliga gravar skulle förstöras. Fram till franska revolutionen hade klosterkyrkan Saint-Denis fungerat som de franska regenternas gravkyrka och nästan alla kungar var begravda där I. Nationalförsamlingen (5 maj 1789—20 sept. 1791) I. Revolutionen i vardande. Till val. Det Frankrike som skulle gå. Nöd och orättvisor i beskattning. De privilegierade och tredje ståndet. Första blodet å Paris gator

- Revolutionen startar och sprider sig Befolkningen kände sig hotade av att kungen samlade soldater De stormade Bastiljen i Paris för att få tag till vapen och krut På landsbygden attackerade bönderna adelsmän Nationalförsamlingen bestämde att adel och präster skulle förlora sina privilegier och at Följderna av franska revolutionen: Kungen och frälset förlorade sina privilegier. Folket tog makten och styrde landet genom Nationalförsamlingen. Alla män blev jämlika inför lagen. Mänskliga rättigheter infördes. Frankrike blev en republik. Många personer avrättades i giljotiner under skräckväldet. Bilde Den franska revolutionen var en social, ideologisk, politisk och militär händelse som ägde rum i Frankrike år 1789. Denna revolution anses vara en av de viktigaste stunderna i historien. Således används den som ett uppdelningsmoment mellan Moderna Ålder och Moderna Ålder Eftersom huvuddelen av landets huvudstad ägdes av de två första staterna, särskilt av adelsmän, hade kungen att hitta andra sätt än skatter som kunde ge pengar till staten.Den franska revolutionen började i juni 1789 med avgång av medlemmar av det valda parlamentets tredje part, som dominerades av de två första länderna och i stället kallade nationalförsamlingen Franska Revolutionen - konsekvenser 1. Monarkin försvinner. Bourbon-familjen styrde över landet i mer än 400 år. Revolutionen ledde till att familjen inte längre fick behålla sin makt. Landet antog istället en republikansk konstitution. Tilläggas bör dock att bourbon-familjen kom tillbaka till makten under 15 år i början av 1800.

Franska revolutionen - oklarheter Inlägg av Gert » 02 mar 2005, 17:54 Lite saker som jag inte får riktig koll på även efter att ha läst två stycken läroböcker Franska Revolutionen 1. Franska 1789 2. Loius XVI Enväldeshärskare 3. Slottet Versailles 4. Marie Antoinette 5. Upplysningen 6. Nya idéer som kom IN: Vetenskap, dvs. att man baserade sina kunskaper på erfarenhet (empiri) Franska Revolutionen skedde under slutet av 1700-talet då det tredje ståndet hade fått nog på alla orättvisor.De startade revolutionen för att visa att de också är människor och att de förtjänade att behandlas som människor. De med högre makt gillade inte idén att de fattigaste i samhället skulle kunna ha någon makt i samhället Franska revolutionen 1. Franska revolutionen 2. Franska revolutionen är en period i Frankrikes historia som rör tiden mellan år 1789 och år 1799. Vid tiden för revolutionens utbrott var Frankrike Europas folkrikaste stat med en befolkning på 24 miljoner, varav 80% bodde på landsbygden

Den Estates General och början av den franska revolutionen. I slutet av 1788 meddelade Jacques Necker att mötet i Estates General skulle tidigareläggas till 1 jan 1789 (i verkligheten, gjorde det inte träffas förrän 5 maj samma år) nationalförsamling 27 augusti 1789 i samband med Franska revolutionen, som den första deklarationen om mänskliga rättigheter antagen av en stat. - Deklarationen avsåg endast rättigheter för män Händelse: Franska Orsaker revolutionen Konsekvenser Orsak 1: Inspirerande idéer och händelser. a) Böcker och tidningar med upplysningens idéer spreds. b) Den amerkinska revolutionen 1776. Amerikanarna skakade av sig den England och Englands kung, bildade USA och styrde sitt land själva med en president. Orsak 2 Franska revolutionen. 1 096 deltagare. Franska revolutionen. Dela på facebook. 40% Complete (success) 1: Vad var det Var bildades Nationalförsamlingen? I ett bollhus. I en idrottshall. I ett badhus. I en kyrka. 5: När stormades Bastiljen? den 14 juli 1788. den 14 juli 1789. den 4 juli 1789 Franska Revolution en Pr o v 1. Varför startades den Franska Revolutionen? Nämn tre faktorer som påverkade varför man ville påbörja den. 2. Vem var generalständerna och vilken roll spelade de i själva revolutionen? 3. Varför stormades Bastiljen? 4. Förklara varför kvinnotåget i Versailles hände och vad som hände efter? 5

nationalförsamling - Uppslagsverk - NE

Franska revolutionen inleddes 1789 med att det tredje ståndets medlemmar lämnade den tillkallade riksdagen som förövrigt dominerades av de två första stånden, och istället utropade sig till landets nationalförsamling Instuderingsfrågor, Franska revolutionen. 2009-01-27 @ 16:05:33. 1) Vilket år och datum stormades bastilien? (g) Svar: Den 14 juli år 1789. 2) Varför tyckte parisarna att det var viktigt att storma Bastilien LEDARE. Den nyss valde president Emmanuel Macron tycks surfa på en enorm framgångsvåg. Att döma av första valomgången kan hans sprillans nya socialliberala parti La république en marche! ta hem en överväldigande majoritet av mandaten i nationalförsamlingen, tillsammans med centervännerna i François Bayrous Mouvement démocrate. Har Frankrike gått och bli.. Nationalförsamlingen Nationalförsamlingen - Marxists Internet Archiv . Nationalförsamlingen är en kvarleva från de borgerliga revolutionerna, ett skal utan innehåll, rekvisita från tiden för de småborgerliga illusionerna om ett enat folk, om den borgerliga statens frihet, jämlikhet och broderska

Transcript FRANSKA REVOLUTIONEN, bildspel (1) FRANSKA REVOLUTIONEN FRIHET; JÄMLIKHET OCH BRODERSKAP Den franske kungen var Ludvig XVI och han var liksom sina företrädare enväldig. Han var gift med den österrikiska prinsessan Marie Antoinette. Den svenske diplomaten Axel von Fersen anses ha varit Marie Antoinettes älskare Han var helt emot dödsstraff. Hans politiska bana började på samma gång som den franska revolutionen startade, när han representerade provinsen Artois i riksförsamlingen som sammanträdde 1789. Där företrädde han det tredje ståndet och efter att stånden förenat sig till en nationalförsamling slöt han sig till den yttersta vänstern Den franska regeringens tankegångar liknade de som varje överklass genom historien haft när de ställts inför revolution. Tsar Nikolajs (den blodige, som de kallade honom) regering led inte av någon brist på förberedelser för ett eventuellt militärt ingripande innan februari 1917 De vill få bort nationalförsamlingen och behålla sina privilegier. Nej sire Det är revolution Stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789 brukar anses som början på den franska revolutionen. Idag är den 14 juli Frankrikes nationaldag! . Franska revolutionen. Inget bröd! Frihet åt folket

Ur förklaringen för mänskliga rättigheter som antogs av Nationalförsamlingen 1789: Människorna (Les hommes på franska) föds fria och med lika rättigheter. Hos Olympe: Kvinnorna föds fria och med samma rättigheter som männen. Artkel 6 ur männens deklaration Lagen uttrycker den allmänna folkviljan Då fick tredje ståndet nog, skapade ett dödläge igenom att vilja rösta individuellt istället för ståndvis i franska riksdagen, skapade en ed där det lovade att stå tillsammans i revolutionen tills en ny konstitution skapats (eden i bollhuset), de kallar sig nationalförsamlingen (borgarskapets revolution 1789), störtade bastiljen i jakt på vapen när det ryktas om att kungen vill. Nationalförsamlingen blev tvungen att lugna ner bönderna då det gick rykten att de var på väg mot Paris och ställa saker och ting till rätta. Den franska revolutionen omvandlade fullständigt Europas folkrikaste och mäktigaste stat. Stånds- och privilegiesamhället avskaffades

Franska revolutionen språkintroduktion

Franska revolutionen Det långa 1800-talet Historia

 1. Jag, Ida Rosenius, befinner mig nu i Paris, då jag har fått höra om en revolution i Frankrike. Året är nu 1798 och jag står på torget i Paris för att fråga befolkningen om händelsen. Jag kommer nu intervjua Kim Parten som har gått med på att svara på några frågor om det som hänt de senaste åren i Frankrike. - Vad är det som har hänt här i Frankrike de senaste åren, för.
 2. FRANSKA REVOLUTIONEN & NAPOLEON! Krig, skräckvälde och giljotin! Hösten 1791 hade nationalförsamlingen (den nya riksdagen) alltså grundat en ny konstitution (grundlag) där kungens makt blev.
 3. Beskrivnin
 4. Då avsatte Nationalförsamlingen kungen och flera revolutionsarméer bildades för att skydda sitt land och vid Valmy 15 mil från Paris vände krigslycka, och dom lyckades att stoppa anfallarna och revolutionen fick ny styrka. Skräckväldet
 5. Nu började nationalförsamlingen få lite mer makt och började lägga fram beslut. Men kungen vägrade att gå med på dom. Revolutionärerna såg detta som ett bra tillfälle att bli av med den enväldige kungen, Den franska revolutionen, 4.0 out of 5 based on 3 ratings | Mer. Betygsätt Den franska revolutionen

franska revolutionen - Uppslagsverk - NE

revolutionen och blev senare Frankrikes nationaldag. •Ryktet om Bastiljen spreds snabbt och snart skedde uppror i hela landet. •Adeln gav frivilligt upp dagsverke och andra skyldigheter de tredje ståndet hade. •Kyrkan avstod tionde. •Beslut togs om att alla skulle betala skatt. •Nationalförsamlingen skrev en deklaration om mänsklig Franska revolutionen Franska revolutionen. torsdag 18 december 2014. Nationalförsamlingens reformer Vårt uppror har gått som planerat, det har spridit sig till övriga delar av landet och nationalförsamlingen blev oroliga Den 9 november 1799 kastade Bonaparte stöd av armén Nationalförsamlingen och förklarade den franska revolutionen. Under ett och ett halvt nästa decennium kunde han befästa makten inhemskt när han ledde Frankrike i en serie militära segrar över stora delar av Europa och förklarade sig själv som kejsare av Frankrike 1804

Franska revolutionen (Samhällsorientering/Historia

Franska Revolutionen Timeline created by Santelius. In History. May 5, 1789. Kungen sammankallar riksdagen Nationalförsamlingen såg kungen som en förrädare och avsatte honom tillfälligt. Händelsen fick stora politiska följder, och en öppet republikansk rörelse bildades Instuderingsfrågor Franska revolutionen Sidorna 266-275 i EPOS Viktiga begrepp: Kabinettspolitik, Nationalförsamling, Feodala avg.. Den franska revolutionen var gnistan som initierade de efterföljande revolutionerna runt om i världen. Utveckling av republiken och demokratin En av konsekvenserna av den franska revolutionen var republikens utveckling, inte bara i Frankrike utan även i många andra länder Känna till kopplingarna mellan Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen. Veta vad Bastiljen, privilegierna, Trikoloren, upplysningen och nationalförsamlingen var. Veta vem Ludvig XVI, Voltaire, Montesquieu och Rousseau var. Kunna placera revolutionens utbrott på en tidslinje Inlägg om Nationalförsamlingen skrivna av sojesper. Franska revolutionen - orsaker och konsekvenser Klicka på bilden för genomgången i punktform på orsaker och konsekvenser till den Franska revolutionen

Den stora franska revolutionen - Den nya

När bildades nationalförsamlingen franska revolutionen

Under den stora franska revolutionen utgjordes det första, avgörande steget i juli år 1789 av att de tre olika stånden samlades till en gemensam nationalförsamling. Detta beslut satte sin stämpel på hela vidareutvecklingen av revolutionen, det var symbolen för att en ny, borgerlig samhällsordning segrat över medeltidens feodala ståndssamhälle Franska revolutionen-årtal - en övning gjord av emiliasew på Glosor.eu. 1791 Nationalförsamlingen beslutade att kungen skulle ha mindre makt. 1792 november Brev hittades från olika adelsmän hos kungen. 1793 Kungen avrättas. 1795 Flera av de lagar som revolutionärerna hade stiftat avskaffades Franska revolutionen Före revolutionen Kungen och adeln bestämde allt De flesta människorna hade ingen makt Många var fattiga kastades ut från Nationalförsamlingen, så revolutionen tog slut. 1804 blev Napoleon ensam kejsare i Frankrike Boken sidan 48. Napoleonkrige Den franska revolutionen tvingade Ludvig XVI till omöjlig flykt I två år har Frankrikes kung suttit i husarrest i Paris som folkets fånge. Nu vill han ta sig ut ur staden och återerövra sin makt. Ludvigs flykt organiseras av en svensk greve, som även är drottning Marie-Antoinettes älskare

Franska revolution: Så utspelade sig Frankrikes blodigaste

 1. DEN FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 FRIHET, JÄMLIKHET OCH BRODERSKAP Stormningen av Bastiljen Orsaker till revolutionen Ont om pengar Svaga ledare Det tredje ståndet krävde förändring Missnöje med skatter Missnöje med adelns privilegier Nya ideer Den amerikanska revolutionen Nationalförsamlingen Varje representant har en röst - istället för att varje stånd ska rösta var för.
 2. nas och som medför enorm förändring för resten av världen. I fallet med den franska revolutionen skedde flera saker i dess kölvatten: en mängd feodala privilegier avskaffades, flera monarkier avsattes, många samhällen sekulariserades, och i stort kan man säg
 3. erade i slutet av 1700-talet då landet hade blivit svårt skuldsatt.; Det fanns vid den här tiden tre olika samhällsklasser/grupper i landet.Den lägsta samhällsklassen, tillika den fattigaste, betalade mest skatt
 4. Tidlinje Franska revolutionen May 17, 1789. nationalförsamlingen bildandet av den första nationalförsamlingen i juni 1789 Jun 27, 1789. Kungen ger upp Kungen ger upp sitt motstånd och accepterar nationalförsamlingen. Jul 14, 1789. stormningen av Bastiljen stormningen av Bastiljen.
 5. Chopin - Nocturne Full length - Stefan Askenase 1954 (쇼팽-야상곡 전곡 - 스테판 아스케나세 1954) - Duration: 1:42:03. Galaxy of classic Recommended for yo
 6. Franska revolutionen tog sin början i juni 1789, men först den 21 september 1792 avskaffades kungadömet och proklamerades republiken. Det var den första åtgärd som vidtogs av det nyvalda nationalkonventet. Ludvig Capet, som den avsatte Ludvig XVI kallades, dömdes till döden och avrättades i januari 1793
 7. Franska revolutionen inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) år 1789 och avslutades med Napoleon Bonapartes statskupp 1799, Brumairekuppen. 104 relationer

Franska Revolutionen - Mimers Brun

Franska revolutionen - Mimers Brun

 1. Orsaker till revolutionen. Mot slutet av 1700-talet växte missnöjet i Frankrike. Det var främst det tredje ståndet som protesterade mot adelns privilegier. 1789 befann sig den franska staten i en ekonomisk kris. Frankrike hade krigat mot England när Frankrike hjälpte de nordamerikanska kolonierna att bli fria
 2. 36) Gör en analys av den Franska revolutionen: a) Händelse: berätta kortfattat om den franska revolutionen 1789 genom att sammanfatta: Hur började det? Vad hände? Hur slutade det? b) Orsaker: Vilka olika orsaker har den franska revolutionen? c) Konsekvenser/följder: Vilka olika orsaker/konsekvenser fick den franska revolutionen
 3. Slott plundrades och brändes. - Adelsmännen lämnar landet i skräck Franska revolutionen, 1789-1793: Ståndssamhället avskaffas. Adelns alla privilegier upphävs. Nationalförsamlingen antar en förklaring om de mänskliga rättigheterna. Franska revolutionen 1789-1792: Oktober 1789, parisarna kräver bröd, priserna stigit i höjden
 4. Kategoriarkiv: Franska revolutionen. Nationalförsamlingen var något som dök upp som ett hett samtalsämne under kvällen vilket gjorde mig orolig. Visserligen visste jag redan att Frankrike var fyllt av missnöje och visioner om att förändra vårt feodala samhälle
 5. När nationalförsamlingen den 4 augusti var på det klara med att revolutionen segrat öfverallt, lyssnade den icke längre till de gjorda invändningarna och betänkligheterna, och som en bekräftelse på folkets seger beslöt man några timmar innan förhandlingarne om de feodala rättigheterna, att den blifvande författningen skulle föregås af en sådan förklaring om de mänskliga.

FRANSKA REVOLUTIONEN, bildspel (1) Ryssland blir Sovjetunionen. 8C SOv4 Revolutionerna. Anteckningar - Fr. revolutionen. OKTOBERREVOLUTIONEN 1917. Barnsoldater reportage. Poster Militärhistoriska helgen. vietnamkriget kompendium. Informationsblad 2014 om året som gick, Livgardets kamratförening. Nationalförsamlingen är den direktvalda kammaren i parlamentet. Senaten är den andra och den väljs via indirekta val som genomförs av elektorer ur folkvalda på olika nivåer, enligt planer ha ersatt departementen som är 101 till antalet och har en historia som sträcker sig tillbaka till franska revolutionen (1790) Franska revolutionen - orsaker och konsekvenser . Klicka på bilden för genomgången i punktform på orsaker och konsekvenser till den Franska revolutionen Franska revolutionen (franska: La Révolution française) är en historisk dramafilm i två delar från 1989.En samproduktion gjord med anledning av 200-årsjubileet av den franska revolutionen.Den första delen, med titeln La Révolution française: les Années lumière (Den franska revolutionen: år av hopp) regisserades av Robert Enrico. Den andra delen, La Révolution française: les.

Franska revolutionen, Nationalförsamlingen bildas - Skolbok

Frankrike-portalen. v r. Franska revolutionen (franska: Révolution française) inleddes med stormningen av Bastiljen den 14 juli (numera Frankrikes nationaldag) 1789 och avsluta Folket gör revolution. Franska revolutionen inleddes 1789 med att det tredje ståndets medlemmar lämnade den tillkallade riksdagen som förövrigt dominerades av de två första stånden, och istället utropade sig till landets nationalförsamling

Revolutionens förlopp - läromedel i historia åk 7,8,

Franska revolutionen beskrivs i våra historieböcker som en primitiv och blodig uppgörelse där människor halshöggs till höger och vänster utan att någonstans i samband med revolutionen nämna de omvälvande förändringar som påverkar dig idag. Förändringar som rösträtt, grundläggande mänskliga rättigheter, 1 meter, parlament, 1 kilogram och en konstitution, en manual för hur. De franska samhället vid slutet av 1800-talet Frankrike. Under 1700-talet var Frankrike Europas största land med sina 26 miljoner invånare. Det var också det rikaste landet och de franska kungarna var Europas mäktigaste härskare. Alla beundrade den franska konsten och litteraturen. Alla förnäma och rika människor ute i Europa, även i Sverige, talade franska

Kvinnorna i franska revolutionen

Franska revolutionen Från revolution till skräckväld Vad är en revolution egentligen? Vilan andra revolutioner känner du till? Mål: Känna till orsakerna till revolutionens utbrott Känna till hur ståndssamhället var uppbyggt Känna till kopplingarna mellan Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen. Veta vad Bastiljen, privilegierna, Trikoloren, upplysningen och nationalförsamlingen var. Veta vem Ludvig XVI, Voltaire, Montesquieu. Kungafamiljen Den franske kungen var Ludvig XVI och han var liksom sina företrädare enväldig. Han var gift med den österrikiska prinsessan Marie Antoinette, som inte talade bra franska och som omtalades nedlåtande bland allmänheten som österrikiskan.Hon var berömd för sin skönhet och naturligtvis en produkt av sin uppfostran och den skyddande hovmiljö hon kom ifrån, som. Sverige och franska revolutionen Professor Sten Carlsson inleder Svensk Tidskrifts artikelserie om franska revolutionens inverkan på utvecklingen i Sverige. På kort sikt fick den franska revolutionen ingen större betydelse för Sverige. Gustaf III hade redan i februari 1789 med hjälp av de ofrälse stånden genomdrivit en fredlig omvälvning

Franska revolutionen, borgarna tar makten - SkolbokDen stora franska revolutionen - Från konungens flykt till

Det var han som ledde det stora firandet 1989 kring tvåhundraårsjubileet av den franska revolutionen. Kan få nästan tre fjärdedelar av Nationalförsamlingen Franska revolutionen. 1 093 deltagare. Franska revolutionen. Dela på facebook. 40% Complete (success) 1: Vad var Var bildades Nationalförsamlingen? I ett bollhus. I en idrottshall. I ett badhus. I en kyrka. 5: När stormades Bastiljen? den 14 juli 1788. den 14 juli 1789. den 4 juli 1789

 • Bilder komprimieren.
 • Planering app.
 • Stalon wm145.
 • Old thing back lyrics meaning.
 • Airshow 2018 europe.
 • Os krönika 2014 tv3.
 • Kort tjej.
 • Vad är en energikälla.
 • Curlstång eller skivstång.
 • Velux cabrio pris.
 • Träningsprogram gym 5 dagar.
 • Johanna möller instagram.
 • Islam symbol svenska.
 • Japansk restaurang timmermansgatan.
 • Cocker spaniel färger tri color ticked.
 • Pubar i malmö.
 • Arbetsförmedlingen stockholm kontakt.
 • Bolus injection.
 • Carl robert holmer kårell jobb.
 • 3 skicka surf.
 • Hamburger abendblatt flohmarkt online.
 • Kivra försäkringskassan.
 • Partogram sverige.
 • Plantera ut tete a tete.
 • Sekundär drunkning feber.
 • Bing hintergrundbilder archiv.
 • Oryx.
 • Världens fulaste flagga.
 • Naturresurser finland.
 • Barnkläder palma.
 • Rip curl ryggsäck.
 • Meg ryan aktuell.
 • Mihre mutlu burcu.
 • Lär känna psykopaten.
 • Börsutveckling historik.
 • Sfs träskruv.
 • Custos alla bolag.
 • The thinker by auguste rodin.
 • Vad är kvoten av 200 2.
 • Vad är heligt för dig.
 • Svensk skarabe.