Home

Hälsoskolan norrbotten

Hälsoskolan är till för dig som är intresserad av hälsa och hälsofrämjande arbete. Du kanske jobbar med och för barn och unga i din profession, är förälder, vårdnadshavare eller är själv ung i Norrbotten Forskning och utveckling går hand i hand! Vi på Hälsoskolan genomförde en workshop om hälsofrämjande skolutveckling den 24/11 2018. Några elever var med och representerade de 51 tusen barn och unga som finns i Norrbotten

Hälsofrämjande arbete - Norrbottens Kommune

 1. gtjänst för lärare & elever Utbildning och lärande Visa nästa nivå. Elevhälsa och Hälsofrämjande arbete inom förskola och skola Skolans digitalisering Kunskapsstöd för ett forskningsbaserat arbetssätt Kompetensförsörjning Integratio
 2. En bättre elevhälsa kommer långsiktigt att bidra till en bättre hälsa också för den vuxna befolkningen. I Norrbotten har data kring hur eleverna mår samlats in i strukturerad form sedan 2005. Det är guld värt för Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap, som sedan ett år tillbaka knutits till projektet Hälsoskolan i Norrbotten
 3. Nu vill Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet vända utvecklingen genom samarbetet i Hälsoskolan. - Vi vill göra något för att de 51 000 barn och unga mellan noll och nitton år som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och leva ett gott liv, säger Peter Waara, ordförande i FoUI-utskottet vid Norrbottens Kommuner
 4. Hälsoskolan i Norrbotten kör igång med gemensam armkrok16 januari 2018
 5. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 6. Hälsoskolan; Unga i Norrbotten kommer till tals; Frågor om ChatPal appen; Frågor om ChatPal appen Öka det psykiska välbefinnandet bland unga i Norrbotten med hjälp av AI EU-projektet ChatPal undersöker om artificiell intelligens kan bidra till att öka det psykiska välbefinnandet bland medborgarna
 7. Uppstart av Hälsoskolan i Norrbotten 16 januari 2018. This video is unavailable. Watch Queue Queu

Den största utmaningen för den nya Hälsoskolan i Norrbotten, är de höga självmordstalen i länet I Norrbotten, liksom i riket i helhet, ökar barns och ungas psykiska ohälsa. Nu vill Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet vända utvecklingen genom nya samarbetet Hälsoskolan. - Vi vill göra något för att de 51 000 barn och unga som lever i Norrbotten ska få de bästa möjligheterna att må bra och leva ett gott liv, säger Peter Waara, ordförande i.

Hälsoskolan i Norrbotten bjuder in till workshop i Luleå om hälsofrämjande skolutveckling. Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies Presentation av mig själv. Min bakgrund är inom barnhälsovård och pedagogik med speciellt intresse för hälsofrämjande arbete. Jag är professor i ämnet Hälsovetenskap och arbetar som forskare vid Luleå Tekniska Universitet och som flexitforskare vid Norrbottens Kommuner leder jag forskningsprojektet Samverkande hälsoarbete för barn och unga i Norrbotten Töreskolan tog hjälp av en professor i specialpedagogik och fick stöd av Skolverket och hälsoskolan i Norrbotten. - Alltså jag trivdes inte så jättemycket för två år sen. Det var.

Forskning i Hälsoskolan - Norrbottens Kommune

Norrbottens barn och unga mår allt sämre. Nu vill länets kommuner, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet vända den negativa utveckling med ett gemensamt samarbete - Hälsoskolan Dessa är hjärtefrågor för Hälsoskolan i Norrbotten vilket är ett samarbete mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Fokus ligger på att samverka över organisations- och professionsgränser för att främja barn och ungas hälsa både i och utanför skolans arena

Barbro Wijma, gynekolog, psykoterapeut och professor emeritus från Linköping, besökte nyligen Region Norrbotten för att berätta om sin forskning kring kränkningar i vården och hur de kan orsaka ett lidande flera år efteråt för patienterna Med Digitalen kan du enkelt komma i kontakt med vården i Norrbotten. Du kan påbörja ditt besök och svara på förberedande frågor om dina besvär när som helst under dygnet. Du får sedan hjälp av sjuksköterska eller läkare Hälsoskolan i Norrbotten är ett samarbete mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet där man samlar forskning gällande hälsofrämjande arbete kring barn och ungas hälsa.. Catrine Kostenius på Norrbottens Kommuner är professor i hälsovetenskap och flexitforskare och har varit vår kundkontakt i detta projekt Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet hoppas genom samverkan i den nystartade Hälsoskolan i Norrbotten att hitta ett fungerande samarbete som ska mynna ut i en. Norrbotten har den högsta dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i landet. Det finns även oroväckande tecken på ökad fetma bland norrbottniska kvinnor. Därför satsar Region Norrbotten på en bred kampanj för att få fler norrbottningar att gå på sina personliga hälsosamtal

Frågor om Corona - Norrbottens Kommune

Hälsoskolan vill inspirera till att - Region Norrbotten

1-årskalas - HURRA! - Norrbottens Kommuner

Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet hoppas genom samverkan i den nystartade Hälsoskolan i Norrbotten att hitta ett fungerande samarbete som ska mynna ut i en samverkansorganisation med aktörer som redan idag arbetar för att främja barn och ungas hälsa och lärande medverka till en eventuell förändring. Hälsoskolan har ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Det arbete och uppdrag som Hälsoskolan gör tycker vi låter väldigt intressant. Därför har vi bestämt oss för att medverka i ett av de projekt som äger rum i en kommun i Norrbotten I förra veckan genomförde Hälsoskolan i Norrbotten en workshop om hälsofrämjande skolutveckling. Tack ni som var med för många kloka tankar och ett stort engagemang! Läs mer och se bilder via länken Samlat grepp för Norrbottens unga genom Hälsoskolan, en hälsofrämjande samverkansorganisation... Hälsoskolan: the national government, local authorities and university in a joint effort to promote health literacy in arctic children and youth. Kostenius, Catrine . Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehabilitation. Norrbotten Association of Local Authorities. ORCID iD: 0000-0002-3876-7202. Lundqvist.

Länsaktörer krokar arm med barn och unga i Hälsoskolan

Regionstyrelsen beslutade att efter minoritetsåterremisser för den strategiska planen samt förslag till ny driftsorganisation åter föreslå regionfullmäktige att bifalla förslagen. Vidare beslutades att godkänna beställningen för Vårdval primärvård 2021, att ta ett inriktningsbeslut om projektering av tillfälliga lokaler vid Sandens hälsocentral i Boden och att anta en. Totalt 118 punkter har tagits fram i en handlingsplan där det framgår på vilket sätt Region Norrbotten ska bidra till förverkligandet av Norrbottens folkhälsostrategi. Det rör sig om åtgärder och aktiviteter som regionen ska genomföra under 2018-2022. Ibland själv, men ofta tillsammans med någon annan regional aktör In Norrbotten, as in Sweden as a whole, the psychological health issues among children and adolescents increases. Now, the Municipalities of Norrbotten, Region Norrbotten and Luleå University of Technology want to reverse the development through a new collaboration, Hälsoskolan (the Health School) Nu börjar det dimpa ner kuvert i länets brevlådor där barn i årskurs två och fem bor! För andra året i rad samarbetar Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och kommuner i Norrbotten för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga Jämfört med riket i snitt har Norrbotten färre i så kallad förvärvsaktiv ålder och fler så kallade äldre. Den bilden får man också, bara än mer markant, om man jämför Norrbotten i dag med Norrbotten för fyrtio år sedan. Nöden är uppfinningarnas moder, som det heter. Och det gäller också i Norrbotten och andra norrländska län

Upattning och glädje när goda exempel lyftes

Hälsoskolan i Norrbotten krokar arm - YouTub

 1. Norrbotten samarbetar. Styrelsesammanträde för Norrbottens Kommuner med Region Norrbotten som gäster både fysiskt och på länk. Och vi på Hälsoskolan önskar er alla en god fortsättning på det nya året som började riktigt bra! Snöis fyller 2 år den 16 januari
 2. Hälsoskolan : the national government, local authorities and university in a joint effort to promote health literacy in arctic children and yout
 3. Hälsoskolan i Norrbotten . Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och flexitfors-kare på Norrbottens Kommuner presenterar Hälsoskolan i Norrbotten. Detta samverkans-initiativ sätter fokus på hälsa och lärande med det övergripande syftet att skapa hälsofräm
 4. Today there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the a.
Samverkan med skolsköterskor - Region Norrbotten

Det finns idag 83 kända patienter i hela landet och samtliga härstammar från Vittangi. Därför har den extremt ovanliga sjukdomen, som orsakar smärtokänslighet och deformerade knäleder, fått populärnamnet Vittangisjukan. Den upptäcktes av överläkaren Jan Minde, som hoppas att forskningen även ska leda till medicin som motverkar Alzheimer Många ungdomar vet inte vad en ungdomsmottagning kan erbjuda. Det är så mycket mer än p-piller och kondomer, säger Barbro Backgård, barnmorska och samordnare för Norrbottens ungdomsmottagningar

Hälsoskolan i Norrbotten, Introduktion del 1 - YouTub

Åtta kommuner i Norrbotten utbildar instruktörer i metoden Dans för hälsa. En post-covidinsats med dokumenterad hälsoekonomisk effekt på ungas psykiska hälsa Ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka. I Piteå har unga skrivit en bok där de berättar om sin vardag och sina tankar. Boken ska ge vuxna som möter unga en möjlighet att bättre förstå vad unga påverkas av och vilket stöd de vill ha Deltagandet i hälsoskolan är frivilligt. Nio besök och två timmar per gång varje vecka. Tio personer i varje grupp som är blandad kvinnor/män. Man får skatta sin hälsa vid första besöket, sista besöket och sedan ett halvår efter hälsoskolans slut Hur kan artificiell intelligens användas för att förbättra stödet till unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka i ett nytt projekt, ChatPal. Bland annat ska en dygnet runt-tjänst med samtalsstöd i form av en så kallad chatbot utvecklas Just nu väntar 13 norrbottningar på att få en ny njure och ytterligare ett antal utreds för att komma upp på väntelista. Antalet donatorer i Sverige räcker inte till för att fylla behovet av organ. Idag, 9 mars, är det världsnjurdagen

ChatPal projektet ingår i satsningen Hälsoskolan i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Fakta/Chatbot Regionfullmäktige beslutade bland annat att återremittera ledningens förslag till strategisk plan 2021-2023 och förslaget till ny driftorganisation. Detta genom så kallade minoritetsåterremisser. Ärendena kommer upp igen på fullmäktiges möte i november. Vidare godkändes delårsrapport per augusti och rapporter från fullmäktiges två beredningar Personalen trivdes bättre och anmälningarna från patienterna minskade. Det blev resultatet av ett arbete med etik i vården i Norrbotten. Etik på arbetsplatser kan löna sig. Det framgår av utvärderingen av projektet Etik i praktiken, som pågått i fyra år och nyligen avslutats I tolv år har de verkat som ett konstkollektiv. Nu bjuder de sex kvinnorna i Konstnärerna Nord besökarna på Galleri Foajé i Regionhuset på en utställning på temat Trådigt

Frågor om ChatPal appen - Norrbottens Kommune

 1. ChatPal projektet ingår i satsningen Hälsoskolan i Norrbotten som sker i samverkan med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Fakta/Chatbot: En chatbot baserad på AI-teknik är en mjukvara som kommunicerar med användare på en hemsida eller via en app i mobilen
 2. Ungas rösterom psykisk (o)hälsa eCAP Eva Lindgren. Psykiatrisjuksköterska/Lektor i omvårdnad. Catrine Kostenius. Professor i hälsovetenskap. Institutionen för Hälsovetenska
 3. Lax skapar tillväxt på landsbygden. Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Råneälvens norra kortfiskeområde och Sportfiskarna i samverkan om Laxförvaltning för framtiden. Med finansiering..
 4. Hälsoskolan i Norrbotten Nu Kör vi! - YouTub
 5. Stor utmaning förebygga självmord SVT Nyhete
 6. Hälsosatsning för över 50 000 barn och unga i Norrbotten
 7. Workshop om hälsofrämjande skolutveckling 24 oktober
Våra föreläsare - Norrbottens KommunerMed snöisen på hälsokonferens i Trondheim! - Norrbottens
 • Influencer netzwerk.
 • Pubmed.
 • Ica 100 år event.
 • Jag gillar dig betyder.
 • Suzuki sx4 2 0 diesel test.
 • Ard nachrichtensprecherin schwanger.
 • Exclusive matchmaking.
 • Harboe läsk.
 • Arrendeavgift index.
 • Mattias ribbing magdalena ribbing.
 • Einstellungstest polizei online üben kostenlos.
 • Kvinnliga skidåkare sverige.
 • Verlassene dörfer im osten.
 • 2000 euro verdienen in 4 wochen.
 • Swedbank beta logga in.
 • Yamaha motorcycle models.
 • Religionens påverkan på samhället.
 • Air india stockholm kontakt.
 • Fatalism.
 • Volleyboll landslaget damer.
 • M14.
 • Campingstuga finspång.
 • Riddick.
 • Billy bob thornton net worth.
 • Lollo och bernie sång ackord.
 • Carey hart 2017.
 • Teste dich mädchen.
 • Bilder på vårtor.
 • Årets kokbok 2017.
 • Byggfabriken gångjärn.
 • Vi är måna om.
 • Gullbergs strandgata 15.
 • Fotbolls em 2008.
 • Hur lånar man böcker till ipad.
 • Strängar gitarr ordning.
 • Plastband biltema.
 • Forex lund bangatan.
 • Källförteckning google docs.
 • Skärgårdsdoktorn stream.
 • Скарсгард филми.
 • Girl in mind francis lace dress.