Home

Eu kommissionen stockholm

På EU-kommissionen i Sverige arbetar runt tjugo personer. Vill du kontakta oss i ett ärende som någon av oss ansvarar för hittar du våra uppgifter här nedan. Representationens växel Telefonnummer: 08-562 444 11 (måndag till fredag kl. 08.30-18.00) Faxnummer: 08-562 444 12 Besöksadress: Regeringsgatan 65 Postadress: Box 7323, 103 90. Europeiska kommissionen i SverigeEuropeiska kommissionen är representerad i alla EU:s medlemsländer med uppgift att underlätta utbyte av information mellan kommissionen och ländernas nationella myndigheter, organisationer, media och allmänhet.Representationen informerar media och allmänheten om nyheter från kommissionen och om var kommissionen står i olika frågor Träffa EU i Stockholm. I Europahuset finns Europaparlamentets kontor och EU-kommissionens representation i Sverige under ett och samma tak. Europahuset ligger på Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm och på plan 2 hittar du infocenter, utställningslokal och konferensutrymmen EU-kommissionen i Sverige, Stockholm. 15 tn gillar. Vår uppgift är att förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige

Kontakta oss Sverig

EU-kommissionen i Sverige, Stockholm, Sweden. 15K likes. Vår uppgift är att förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige I Sverige ligger EU-kommissionens kontor i Stockholm. EU-kommissionens kontor i Sverige har bland annat i uppgift att förklara hur EU:s politik påverkar de som bor i Sverige, förmedla EU-information till den svenska regeringen och svenska myndigheter och rapportera om viktiga händelser i Sverige till EU-kommissionen i Bryssel

Europeiska kommissionen - Regeringsgatan 65, Stockholm

EU-kommissionen har publicerat en ny färdplan för TEN-E-förordningen och samtidigt inlett ett samråd till färdplanen för att ge möjlighet till inspel från intressenter. Syftet med översynen av riktlinjerna för transeuropeisk energiinfrastruktur är att skapa en hållbar och smart infrastruktur på energiområdet för att kunna uppnå målsättningen om klimatneutralitet till 2050 Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution.Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.. Vad gör kommissionen? Föreslår nya lagar. Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet Bo, arbeta och resa i EU . Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsument. Europeiska kommissionen. EU-domstolen. Europeiska centralbanken. Europeiska revisionsrätten. Europeiska utrikestjänsten. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Det senaste om EU-kommissionen. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om EU-kommissionen på Aftonbladet.se. EU-kommissionen har lanserat en översikt av EU:s handelsstrategi som ligger ute för offentligt samråd nu fram till 15 september. Jag vill uppmuntra alla som känner sig engagerade i handelsfrågor att gå in och ge sina synpunkter, så att svenska aktörers åsikter kan får gehör. Annika Wäppling Korzinek, Tf chef för EU-kommissionen i. Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Stockholm. Filtrera resultatet genom att ange område Stockholm i Projektbanken. Genomfört i programmet. En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programme

Träffa EU i Stockholm EP io default websit

Crossroads ger akut stöd och arbetar för att ge dig som är EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare, redskap för att förändra din livssituation. Detta gör vi genom att erbjuda dig hjälp med information, rådgivning och dina basbehov EU-kommissionen kommer bistå och stötta städernas arbete genom bl.a. finansiering och en ny plattform för urbana gröna åtgärder som väntas lanseras 2021. Gunilla Hjorth, ekolog på Miljöförvaltningen i Stockholms stad och projektledare för stadens nya handlingsplan för biologisk mångfald presenterade Stockholms handlingsplan

EU-kommissionen presenterade på måndagen en utvärdering av arbetet med att förbättra lagstiftningsprocessen inom EU, som inleddes av Juncker-kommissionen 2015. Satsningen går bland annat ut på att utvärdera lagstiftning innan man gör om den och att bjuda in olika samhällsaktörer till att komma med förslag på förbättringar av befintlig lagstiftning EU-kommissionen föreslår ingen gemensam minimilön men de vill förtydliga regelverket och att fler löntagare ska omfattas. Samtidigt lyfter de fram förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter som en metod för en bättre löneutveckling. Många svenskar är kritiska men EU-kommissionär Nicolas Schmit uppmanar dem att först läsa förslaget och sedan diskutera

Coronaviruset: EU-kommissionen föreslår ett rescEU-beredskapslager för medicinsk utrustning tor, mar 19, 2020 13:00 CET. EU-kommissionen har i dag antagit en ny åtgärd om att inrätta ett strategiskt rescEU-beredskapslager med medicinsk utrustning för att hjälpa EU-länderna klara Corona-krisen Kontaktuppgifter till EU kommissionen i Sverige STOCKHOLM, adress, telefonnummer, se information om företaget Här samlar vi alla artiklar om EU-kommissionen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: EU:s budgettoppmöte, Coronavirusets utbredning och Flykten till Europa. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om EU-kommissionen är: EU, Coronaviruset, EU-politik och Ursula von der Leyen EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserade när hon tillträdde att hon avsåg att lägga fram ett rättsligt förslag om minimilöner under mandatperioden. Idag presenterade kommissionen ett förslag till EU-direktiv. 103 33 Stockholm Växel 08-405 10 00 Katarina Areskoug Mascarenhas blir EU-rådgivare på Kreab Stockholm tis, nov 10, 2020 08:00 CET Katarina Areskoug Mascarenhas har de senaste fem åren varit chef för Europeiska Kommissionens representation i Stockholm och har innan det arbetat som statssekreterare i Statsrådsberedningen för utrikes- och EU-frågor samt för EU-kommissionen i Bryssel

EU-kommissionen i Sverige - Startsida Faceboo

Tillsammans förfogar fonderna över cirka 367 miljarder euro. Det är mer än en tredjedel av EU:s sammanlagda budget. För att pengarna ska investeras optimalt samarbetar EU-kommissionen med myndigheter i EU:s länder och regioner. Tillväxtverket är en av dem. Sverige deltar i 27 EU-progra Det är Katarina Areskoug Mascarenhas blir EU-rådgivare på Kreab Stockholm. Hon har de senaste fem åren jobbat som chef för Europeiska kommissionens representation i Stockholm. Innan dess har hon arbetat som statssekreterare i Statsrådsberedningen för utrikes- och EU-frågor samt för EU-kommissionen i Bryssel EU-kommissionen sätter nya miljömål. EU EU-kommissionen offentliggjorde idag sitt förslag till nya miljömål för EU. De nya målen sträcker sig till 2030 och innebär att EU till dess ska ha minskat växthusgasutsläpp med 40 procent, ökat användning av förnybar energi till 27 procent av den totala energianvändningen och blivit mer energieffektivt

EU-kommissionen i Sverige - Home Faceboo

EU-kommissionen har presenterat en ny kemikaliestrategi för hållbarhet med ambition och målsättningar för kemikaliepolitiken de närmaste åren. Strategin innehåller bland annat åtgärder som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor och särskilt i varor som importeras till EU, kombinationseffekter och svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS Förhandlingarna fortsätter om EU: Välkommen till ett digitalt seminarium den 1 oktober där ni får följa hela lagstiftningsprocessen via talare från EU-kommissionen, Europarlamentet och svenska regeringens förhandlare i Luxemburg och Stockholm . EU för lärare och unga . Euroscola i Strasbourg. Information om EU-projekt inom. EU-utbildningar. I Sieps uppdrag ingår att erbjuda EU-utbildning för anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. Syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och svensk Europapolitik

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vi arbetar för bättre villkor för internationell handel Information till dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Innehållet har tagits fram genom ett samordnande arbete mellan statliga myndigheter, kommuner och det civila samhället. Webbplattformen förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholm under år 2020

Europaparlamentet (EP), även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd.Parlamentet, som består av 705 ledamöter som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, [2] företräder unionsmedborgarna direkt på unionsnivå. [3] Parlamentets funktioner och befogenheter kan förenklat liknas vid de. Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen.Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade kommissionärer. [2] Kommissionens funktioner och befogenheter kan förenklat liknas vid de som en regering typiskt har i en stat. . Kommissionen ansvarar för att utarbeta lagförslag som främjar. Careers with the European Union - by the European Personnel Selection Offic Det skriver EU-kommissionen i sin konjunkturprognos, enligt Nyhetsbyrån Direkt. BNP-prognoserna höjs till +1,2 procent i år och +1,5 procent 2021, Realtid Media AB, Box 240 53, 104 50 Stockholm Besök Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm Telefon: +46 8 420 030 6

Tuff fajt om förstaplatsen - Entreprenad

EU-kommissionen presenterar europeisk strategi för artificiell intelligens Den 25 april presenterade kommissionen en strategi för artificiell intelligens, AI. Strategin är tredelad och syftar till att öka offentliga och privata investeringar i AI, förbereda inför samhällsförändringar orsakade av AI samt att garantera ett lämpligt etiskt och rättsligt ramverk Den 27 november 2019 röstade Europaparlamentet för att godkänna Ursula von der Leyens kommission, med Josep Borrell som EU:s utrikesrepresentant och en av kommissionens vice ordföranden. Den 28 november tillsatte Europeiska rådet genom skriftligt förfarande den nya kommissionen för perioden 1 december 2019-31 oktober 2024

EU-kommissionen - Sveriges riksdags EU-informatio

Overblik over den nye Ferielov: dette betyder den | Visma

EU-kommissionen reviderar ned nästa års tillväxtutsikter för eurozonen till 4,2 procent från tidigare upattade 6,1 procent (prognos från i juli). Det är en andra coronavåg som får kommissionen att sänka sina prognoser (som också inkluderar ett uteblivet handelsavtal mellan EU och Storbritannien) EU:s fonder och program. SKR om sammanhållningspolitiken efter 2020. Europeiska Kommissionen presenterade sitt förslag till ny flerårig budget för EU liksom specifika förslag bland annat för Regionalfonden och Socialfonden i maj 2018. Förslagen är nu föremål för intensiva förhandlingar mellan medlemsstaterna Att införa EU-regler på löneområdet kommer inte att vara nyckeln till högre löner och bättre arbetsvillkor för Europas löntagare. Kommissionens egna siffror illustrerar det mycket tydligt. I de länder där arbetstagare idag inte kan leva på sin lön finns redan lagstadgade minimilöner. Det skriver Saco tillsammans med den skandinaviska fackföreningsrörelsen i ett öppet brev till. Stockholm Com Hem anmäler Telia till EU-kommissionen för anklagelser om att telebolaget har brutit mot villkoren som sattes upp inför köpet av Bonnier Broadcasting. Men Telia håller inte med

Nya samråd och färdplaner från EU-kommissionen Stockholm

 1. Protest utanför EU-kommissionen i Stockholm 2012-11-14 Samtidigt som strejker, demonstrationer och andra aktioner idag har samlat hundratusentals och kanske miljoner arbetare och andra löntagare i Europa i protester mot regeringarnas och EU:s åtstramningspolitik, väljer svenska LO att praktiskt taget inte göra något alls
 2. EU-kommissionen menar att det behövs omfattande strukturreformer om vi ska kunna göra detta. Därför har EU-kommissionen tagit fram en tillväxtstrategi som ska ta Europa ur den ekonomiska krisen. Den heter Europa 2020 - En strategi för smart, hållbar tillväxt för alla, och gäller för perioden 2010 till 2020
 3. EU-kommissionen har tagit fram ett antal webbaserade kurser som förklarar tullhanteringen med utgångspunkt i den gemensamma tullagstiftningen. Här får du tillgång till dessa kurser. Kurserna är öppna från den 1 september 2020 till den 31 december 2020
 4. , näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället och slutanvändare som kan bidra utifrån sina respektive expertområden
 5. Kommissionen har inhämtat synpunkter från intressenterna, bl.a. genom ett offentligt remissförfarande (EU:s bolagsrätt uppgraderas: Bestämmelser om digitala lösningar och effektiva gränsöverskridande transaktioner, 2017). Kommissionen lämnade 2014 ett förslag till ett direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar, s.k. SUP-bolag

EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet. EU-kommissionen antog på onsdagen sitt förslag till klimatlag som gör målet att EU ska bli klimatneutralt 2050 juridiskt bindande EU-kommissionen finns representerad i alla EU:s medlemsländer. I Sverige, liksom i andra länder, vill kommissionen främja en större debatt om aktuella frågor.. Den skapar dessutom ett olagligt handelshinder på EU:s inre marknad, sade Arba Kokalari. Den föreslagna skatten är på 40 kronor per kilogram kläder och skor. Kommissionens taleskvinna för inre marknaden Sonya Gospodinova sade till Nyhetsbyrån Direkt att kommissionen alltid undersöker inkomna klagomål Se Katarina Areskoug Mascarenhas profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Katarina har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Katarinas kontakter och hitta jobb på liknande företag

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso besökte Stockholm den 14 februari. Kungen var värd för en lunch på Kungliga slottet. Närvarande vid lunchen var också Kronprinsessan Victoria, miljöminister Andreas Carlgren och EU-minister Cecilia Malmström Produktionsbolaget med fokus på liveproduktioner, eventteknik och film SMHI:s försäljning av verksamheten sjöfart till en tidigare chef har anmälts till EU-kommissionen av en av konkurrenterna till bolaget som fick köpa det EU-kommissionens förslag är i två delar. Den del som omfattar alla medlemsstater handlar bland annat om: - att vidta åtgärder för att öka andelen anställda som täcks av kollektivavtal Myndigheten finns i Stockholm och i Visby. Universitets- och högskolerådet genomför utbildningen tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Utbildningen är kostnadsfri och är ett stöd för skolutveckling inom området EU

Språkelever i EU-kommissionen I ett välutrustat sammanträdesrum fick alla prova på att simultantolka en engelsk talare som levererade vardagsreflexioner. Några elever satt i tolkbåsen, andra satt uppkopplade vid delegaternas bord och lyssnade, sen bytte de roller Europeiska kommissionen har en central roll när det gäller att övervaka tillämpningen av den gemensamma lagstiftningen, verkställa Ministerrådets beslut, medla mellan EU:s institutioner och ansvara för att den (28 av 198 ord) Ledamöter och anställda. Den kommission som tillträdde 1 december 2019 består av 27 ledamöter utsedda på. I EU-kommissionens årliga rapport om Sveriges ekonomi varnar man för avtagande byggtakt när det gäller bostäder och en alltför stel bostadsmarknad. Det råder ett strukturellt underutbud på bostadsmarknaden, trots en betydande ökning av nybyggandet under de senaste fem åren skriver kommissionen i sin sammanfattning Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar EU-kommissionen offentliggjorde utkastet till avtal om utträde mellan Europeiska unionen och Storbritannien. Utkastet till utträdesavtal ger rättslig form åt den gemensamma rapporten från Europeiska unionens och Storbritanniens förhandlare från december 2017 om den första förhandlingsetappen

I slutet av 2016 tillsatte kommissionen en expertgrupp med syfte att analysera och rekommendera åtgärder för att främja hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad inom EU. Deras rapport publicerades 31 januari 2018 och ligger till grund för kommissionens handlingsplan som presenterades 8 mars EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt nya paket för cirkulär ekonomi, eller som det formellt heter Handlingsplan för den hållbara ekonomin. Paketet innehåller en rad åtgärdsförslag. Kommissionen utlovar redan i år ett lagförslag som syftar till att fasa ut icke uppladdningsbara batterier Kandidaterna gör upp om att bli EU-kommissionens ordförande EU-val 2019 Publicerad 27 maj 2019 kl 01.27 Danskan Margrethe Vestager, nattens tredje kandidat till EU:s ledning, såg det inte som en självklarhet att det konservativa EPP skulle behålla makten för att de är störst Europa-posten nyhetsbrev från Europeiska kommissionens representation i Sverige Översiktspost. av Europeiska kommissionen.Representationen. Sverige (Tidning, tidskrift) 2009, Svenska, För vuxn

Europeiska kommissionen Europeiska Unione

EU-kommissionen vill skydda stora landområden från jakt, fiske, skogsbruk och gruvdrift. Enligt förslaget ska så mycket som tio procent eller mer av all mark i Sverige få ett strikt skydd, där mänskliga aktiviteter som jakt förbjuds Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Europeiska kommissionen : matriklar - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Logga i Frans Timmermans blir ny ordförande för EU-kommissionen, uppger tyska Focus Online. Uppgifterna kommer timmar innan EU:s regeringschefer återigen ska sammankallas för att lösa frågan

Officiell EU-webbplats Europeiska Unione

We're sorry but reopeneu doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue Ut med naturgas. In med förnybar vätgas. Så vill EU-kommissionen bidra till att skapa den klimatneutralitet som utlovats till 2050. Upp till 470 miljarder euro, motsvarande nästan 5 biljoner svenska kronor, kommer att investeras i omställningen, enligt Bloomberg. Men är satsningen verkligen miljövänlig Stockholms stad arbetar aktivt för att erbjuda stöd till de EU-medborgare som befinner sig i en socialt utsatt situation. Stadens arbete går huvudsakligen ut på att motverka utsatthet och utanförskap, samt tillgodose basala behov såsom logi, enklare måltider, stöd och rådgivning

Vätgas ges en nyckelroll i energiomställningen när EU-kommissionen idag presenterar satsningar på 430 miljarder euro fram till 2030 för att göra vätgas till en del av vår framtida energimix. - Den nya vätgasekonomin kan bli en tillväxtmotor som hjälper oss ur den ekonomiska kris som skapats av Covid19, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande Arbetsvärlden: EU-majoritet mot minimilöner - kommissionen svänger Kommissionen vill inte gå vidare med något som man vet kommer falla direkt i rådsförhandlingen, Sieps direktör Göran von Sydow kommenterar Europeiska kommissionens beslut att skjuta upp lagförslaget om EU-reglering av minimilöner I fokus av denna studie1 står om och på vilket sätt EU påverkar det sociala arbetet i Stockholms stad. Leder EU: en kort genomgång av den historiska utvecklingen med en särskild fokus på olika verktyg EU-kommissionen har för att påverka nationalstaternas socialpolitik. Av särskild betydelse är den öppna samordningsmetoden (OMC). Tekniska standarder - genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet) Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. För att analysera skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad, organiserades 2015 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Kommissionen arbetade med fyra delområden: Demokrati och trygghet; Arbete och inkomst; Boende och.

EU. Idag höll ordföranden i Europeiska kommissionen, Ursula von der Leyen, sitt linjetal, alltså ett tal som lägger fram EU:s framtida politik. Den största nyheten nyheten kom efterorden om läget i unionen. - Vi kommer att avskaffa Dublinreglerna och ersätta dem med ett nytt europeiskt migrationshanteringssystem, lovar von der Leyen i Bryssel EU-kommissionen föreslår att EU-länderna använder gemensamma kriterier för resebegränsningar på grund av coronapandemin. Kommissionen vill att medlemsländerna kommer överens om färgkoder. EU-kommissionen i Sverige's Instagram profile has 290 photos and videos. Follow them to see all their posts Annual Forum EU:s strategi för Östersjöregionen- anmälan är öppen. 7-okt Fondgemensamt. Läs om aktuella frågor inom Interreg. 22-sep Interreg. Kommer rättstatsprincipen påverka utbetalningen av EU-medel? 10-sep Fondgemensamt. Kalender Se alla händelser. 10 nov

EU-kommissionen Aftonblade

 1. SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle
 2. EU-kommissionen - EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land. Läs mer om EU-kommissionen. EU-medborgare - Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten.
 3. EU-kommissionen har gett ut en uppdaterad guide som ger praktiska råd, exempel, länkar och annan information till den som arbetar med upphandling, men även till den som jobbar med EU-stöd. Den nya versionen innehåller bland annat uppdateringar kopplade till EU-lagstiftning
 4. Att göra rätt - EU-kommissionen förklarar Coop, Odengatan 65, Stockholm, Lokal Loke, 7A Odenplan, Odengatan 65, plan 2, Stockholm tis 20 nov 2018 kl. 09:30-16:3

EU-kommissionen i Sverige, Regeringsgatan 65, plan 2

 1. EU-förordningar. EU-förordningar gäller som lag i alla medlemsländer. Tekniska standarder tas fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed också som lagar
 2. EU-kommissionen har beviljat Svenska Aerogel AB (Svenska Aerogel) 10 MSEK från EU:s ramprogram för forskning och utveckling (Horizon 2020) för projektet Quartzene. LÄS MER European Spallation Source (ESS) i Lund beviljas 190 MSEK från Horizon 202
 3. EU-kommissionens representationskontor i Stockholm har fått en ny chef och man kan säga att det är en statssekreterarrockad det handlar om. Den nya chefen Katarina Areskoug var Fredrik Reinfeldts statssekreterare för EU- och utrikesfrågor 2010-2014
 4. nr 800/2008 gällde ursprungligen till den 31 december 2013, men förlängdes senare genom kommissionens förordning (EU) nr 1224/2013 av den 29 november 2013 om ändring av förordning (EG) nr 800/2008 vad gäller dess tillämpningsperiod (3), och upphör nu att gälla den 30 juni 2014
 5. Stockholm-Västerås flygplats frias av EU Kommissionen angående eventuellt otillåtet statsstöd från ägaren, Västerås Stad. Samtidigt meddelade också..
Ökad vinst för LKAB | METALLERochGRUVOR

Video: EU-programmet Stockholm - Tillväxtverke

Crossroads - råd och stöd för EU-medborgare Stockholms

EU-kommissionen har godkänt användning av läkemedlet remdesivir för behandling av allvarligt sjuka covid-19-patienter. Läkemedlet kan förkorta sjukhustiden för patienter med covid-19, men efterfrågan är stor och utbudet är begränsat Hitta information om Finlands Ambassad. Adress: Gärdesgatan 9, Postnummer: 115 27. Telefon: 08-676 67 . EU-kommissionen sänker tillväxtprognosen EU-kommissionen reviderar ned nästa års tillväxtutsikter för eurozonen till 4,2 procent från tidigare upattade 6,1 procent (prognos från i juli) Inlägg om EU-kommissionen i Stockholm skrivna av P. Johan Wullt är ny tf chef för EU-kommissionens kontor i Stockholm efter Pernilla Baralt som slutat för att bli statssekreterare, som i sin tur var tf efter att Pierre Schellekens blev kommunikationschef för hela DG Agri i Bryssel.I det svenska kontorets veckobrev skriver Wullt EU-kommissionens regelverk Arbetsgivarverkets kommentarer ger bara en övergripande information om EU-kommissionens regelverk för nationella experter. Vad som gäller för den enskilde nationella experten kan bara framgå av vid varje tidpunkt gällande villkor i kommissionens beslut, övriga föreskrifter och ordningsregler

Stockholm Region Diskussion med EU-kommissionen om de

Europa-Kommissionen (ofte forkortet EU-Kommissionen, tidligere Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, EF-Kommissionen) er den udøvende gren af Den Europæiske Union og ansvarlig for at fremlægge lovforslag, implementere beslutninger, opretholde EU-traktater og administrere den daglige drift af EU. Medlemmerne tages i ed af Domstolen i Luxembourg, hvor de sværger at respektere. Kommentar till EU-kommissionens nya Digital Service Act. EU-kommissionens nya Digital Service Act (DSA) syftar till att föreslå nya och reviderade regler för de digitala tjänsterna, i synnerhet onlineplattformars ansvar och skyldigheter, samt stärka tillsynen av digitala tjänster i EU kommissionen enligt förordningen om styrningen av energiunionen som godkänts av Europaparlamentet och rådet lägga fram en långsiktig EU-strategi senast i april 2019.3 EU, som står för 10 % av de globala utsläppen av växthusgaser, är världsledande inom övergången till en koldioxidneutral ekonomi

Östersjöfestivalen: ”Friede auf Erden” – ett århundrade av

EU-kommissionen EU:s regering Nyhetssajten

EU-kommissionen ställer i ett brev till svenska regeringen 22 skarpa frågor om licensjakten på varg. Kommissionen undrar bland annat vilken vetenskaplig grund regeringen har för att sätta gränsen för antalet vargar i landet till 210 EU-kommissionen lämnade i förra veckan ett s.k. motiverat yttrande om överträdelser av EU:s avloppsdirektiv. Det ska Sverige besvara inom två månader. Ett sådant utgör kommissionens sista steg innan åtal i EU-domstolen. Skulle Sverige fällas kan det blir höga böter för staten att betala till EU

Experter: EU bör utveckla en inre marknad förHåkan Jonsson - H&H

EU-kommissionens nya migrationspaket presenterat - fortsatt högt inflöde till Nordeuropa . Inrikes . Utrikes . 23 september 2020 . kl. 11.15 . 0 delningar . 0. 0. 0. 0. På onsdagen presenterade Ylva Johansson (S), EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor, unionens förslag till nya migrationsregler EU-kommissionens ordförande föreslår masstestning i Europa, som svar på den ökade smittspridningen av corona, skriver Ekot EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är pågående. Handlingsplanen lanserades 2015 med målet att omvandla EU till en cirkulär ekonomi. EU:s strategi för plast har varit en viktig del av handlingsplanen. Den 4 mars 2019 rapporterade EU-kommissionen att EU:s handlingsplan för den cirkulär EU. RO Lawyers Advokatfirma i Stockholm AB,556667-9535 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för EU. RO Lawyers Advokatfirma i Stockholm A Andreas Froby (L) - Kryssa 39 på Liberalernas riksdagslista Stockholm. Politiker ska lämna människor i fred. Under veckan kommer jag fokusera EU-kommissionens representation i Sveriges event och andra event som tar upp Europa, EU och den pågående krisen EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har nu presenterat sitt team av kommissionärer. Här är några av dem, med nyckelpositioner vad gäller nätfrågor, demokrati, medborgerliga fri- & rättigheter och övervakning: Margrethe Vestager (Danmark) får ansvar för den digitala agendan. Det lär bli hon som får större delen av ansvaret för EU:s nya Digital Services [

 • Lk golvvärmerör.
 • Hotell koh tao.
 • Skollag.
 • Caitriona balfe outlander.
 • När dör spermier.
 • Gratis meddelande app.
 • Exempel på innovationer.
 • Hydra instagram.
 • Maximilian von schierstädt tochter.
 • Youtube sting i ll be watching you.
 • Marina solpaneler.
 • Strömbrytare design.
 • Скарсгард филми.
 • Johan schinkler.
 • Grönskär myresjöhus.
 • Hög maxpuls kvinna.
 • Ont i svanskotan långt efter förlossning.
 • Läroplan för grundskolan 1962.
 • Femminutersmetoden skadar barn.
 • Golden gate bridge english.
 • Dhl upphämtning tider.
 • Hockey new york.
 • Emirates barnvagn.
 • Nebenjob anmelden finanzamt.
 • Hjärtsvikt läkemedel.
 • Nintendo switch support.
 • Normaltryckshydrocefalus prognos.
 • Statens historiska museer lediga jobb.
 • Lynx boondocker 2014.
 • Sydsudan flagga.
 • Rörblad klarinett nybörjare.
 • Schienbeinkantensyndrom heilung.
 • Bostadsanpassningsbidrag äldre.
 • Begagnade bilar stockholm.
 • Lync download.
 • Messi stats ronaldo.
 • Penny board nickel.
 • Irish setter kurzhaar.
 • Ammonium hydroxide svenska.
 • Manikyr hemma steg för steg.
 • 1 fas handske.