Home

Unikum

Unikum Familj och nya fina webb-Unikum tar över - Unikum-appen stängdes ned 21 oktober. Den gamla appen var trött och sliten, och är glad att ha gått i pension den 21 oktober Inloggning till Unikum Du har följande möjligheter att logga in till Unikum: Unikums inloggningsida helsingborgs inloggningssida. Bildkälla: Bert Knottenbeld, Creative Commons. Inloggning till Unikum Du har följande.

Inloggning till Pyramid Partner Info Du som är Pyramid Partner kan logga in till partnersidorna här. Du som är ny Pyramid Partner kontaktar oss på info@unikum.se för att få inloggningsuppgifter.. Ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på Logga in Unikum är grundskolans system för elevdokumentation. I systemet samarbetar barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet. För att logga in behöver du e-legitimation Information och dokumentation (Unikum) Frånvarohantering och sjukanmälan - Skola24 Ändra dina kontaktuppgifter - förskola och fritidshem Ändra dina kontaktuppgifter - grundskola Ändra dina kontaktuppgifter - gymnasieskola Ändra schema och inkomst - förskola och fritidshem Ansök, acceptera, säg upp plats - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Visning av nationella prov och. Unikum Familj är en app för föräldrar som vill ha bra koll på sina barns skola och lärande. - Lätt att använda och komma igång - Full koll på det viktigaste - Anmäl om barnet är sjukt - Se barnets lärande För att du skall kunna använda appen behöver ditt barn gå i en skola som använder Unikum. Om skolan inte använder Unikum ännu kan du tipsa rektorn, vi hjälper skolan. Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare

Unikum har också en app som heter Unikum familj där ni kan logga in och få information kring era barn. Då behöver ni installera mobilt Bank-ID på er telefon först. För grundskolan ska frånvaro registreras via Unikum. Läs mer här om hur du registrerar frånvaro Unikum Ta del av introduktionen i eftehand Förkortad introduktion Kontakt Lärare och skolledning Lyssna. Skriv ut. Dela. Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin. Tyck till × Tyck till om den här sidan. Har du synpunkter på den här sidan. Unikum är ett system som Helsingborgs stad har upphandlat av en systemleverantör. Det är systemleverantören som äger och utvecklar programvaran tillsammans med Helsingborg och flera andra kommuner. Vissa förbättringar som behövs i Unikum kan därför Helsingborgs stad inte göra på egen hand Unikum. Unikum är en webbaserad lärportal som i Borlänge kommun används inom grundskolan för att lärare, elever och föräldrar lätt ska kunna samarbeta kring barnens lärande och utveckling. Unikum används för att arbeta med pedagogiska planeringar, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, extra anpassningar och stödinsatser

Unikum Familj gathers and displays all preschool and school information in one app. This means that you easily may keep track of important dates and messages when following your child's education and development. See movie on Unikum Familj and how you download the app Unikum är Öckerö kommuns lärplattform. Den används i vårt pedagogiska arbete och för informationsspridning. För att kunna logga in behöver du få uppgifter av ditt barns lärare eller pedagog. Ändra gärna din e-postadress till en som du ofta använder Pyramid är ett användarvänligt affärssystem för många branscher. Allt från tillverkning, projekt och butik till e-handel. Kan köras molnbaserat & i webbe Kom igång - Appen Unikum Familj. Elev. I Unikum kan du följa din kunskapsutveckling och ta del av till exempel omdöme. Du kommunicerar även med dina pedagoger i Unikum kring din skolgång och ditt lärande. Som elev kommer du åt Unikum via din elevdator. Behöver du som elev hjälp med Unikum ska du prata med din lärare eller mentor

‎Unikum Familj är en app för föräldrar som vill ha bra koll på sina barns skola och lärande. - Lätt att använda och komma igång - Full koll på det viktigaste - Anmäl om barnet är sjukt - Se barnets lärande För att du skall kunna använda appen behöver ditt barn gå i en skola som använder Unikum. O Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Unikum är en lärplattform som bland annat används för dokumentation av elevers kunskapsutveckling. Ok, jag förstår På huddinge.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Plan för nedstängningen. 2019: Sedan 2019 har vi informerat de som har problem med appen om att använda Unikum Familj eller vanlig webbläsare istället. Ca 1 oktober: Epost till kommun-kontakter med information om nedstängningen. Ca 5 oktober: Publik information läggs upp i På Gång i Unikum. Systemmeddelande för admin om att gamla appen ersätts med Familj och webbläsare

Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år är skolpliktiga. Grundskolans verksamhetsområde omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 (10) i grund- och särskola Välkommen till fina Friskolan Asken! 2016 öppnade vi för åk 4 och 5. Så numera är vi en 4-9 skola. Vi har blivit större, de nya klass-rummen är i topick och nu är hela huset på Westmans väg 6 en enda skola med 330 elever från hela kommunen Unikum heter den kommunala grundskolans och gymnasiets nya lärportal. Skola24 är skolans system för schema och frånvaro. UNIKUM är till för samarbete mellan elever, pedagoger och vårdnadshavare kring mål, planering, bedömningar, utvecklingssamtal och information Tvåfaktorsinloggning Google Authenticator. Tvåfaktorsinloggning Bank-ID Mer information om inloggning. Instruktion för inloggning i Unikum (pdf, 910 kB) vänder sig till personal, elever samt vårdnadshavare.. Hur du ser efter om du har Google Authenticator installerat på din dator och vad du gör om du inte har det (instruktionsfilm för personal och elever, länk till Youtube öppnas i. Appen Unikum familj. Unikum familj är en app för vårdnadshavare. Från appen Unikum familj når du som vårdnadshavare funktioner såsom meddelanden, händelser och lärlogg. Det går tyvärr inte att nå schema och frånvaroanmälan via Unikum familj ännu

Unikum används i grundskolan, förskolan och grundsärskolan för att främst stödja arbetet med pedagogisk planering, utvecklingssamtal och formativ bedömning. Logga in i Unikum Hjälp - kom igång Nu växlar Unikum upp tempot, och tar för första gången in externt tillväxtkapital. Unikum har hittills vuxit tillsammans med kunder och partners utan externa investerare. På så vis har man av egen kraft blivit Sveriges största mobila lärportal för förskola och skola - med över 1 miljon användarkonton Ingen fara! Om du har angivit en e-postadress i Unikum kan du få ett nytt lösenord. Klicka på länken i e-postmeddelandet som skickas för att bekräfta lösenordsändringen. Om det inte fungerar eller om du inte har e-post inlagt behöver du vända dig till ansvarig på skolan för att få hjälp

Unikum är byggt för att användas med Microsoft Teams och Google Classroom. Unikum kompletterar dem med det som krävs i svenska skolan: bedömning, planering, läroplan, kunskarav och frånvaro. De planeringar och uppgifter du skapar i Unikum kan eleverna arbeta med i Teams eller Google Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information och kommunikation

Unikum stödjer samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring mål, planer och kvalitet. Barnets/elevens dokumentation finns samlad, och ger en röd tråd hela vägen genom förskola och skola. På så vis underlättas ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att utveckla kvaliteten i förskolor och skolor i hela kommunen I Unikum kan du som är vårdnadshavare ta del av information som rör ditt barns skolgång. Till tjänsten. Vuxenutbildning - ansökan. Här kan du ansöka till kommunal vuxenutbildning i Kristinehamns kommun. Här kan du ansöka till kommunal vuxenutbildning i Kristinehamns kommun Unikum. Unikum är ett webbaserat verktyg för barn, elever, pedagoger och vårdnadshavare i förskola, grundskola samt grundsärskola. Unikum finns som ett stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner, elevdokumentation och informationsspridning Unikum - vårdnadshavare. System för pedagogisk dokumentation. System för pedagogisk dokumentation. Till tjänsten. Utökad tid i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem - ansökan. Om du som vårdnadshavare anser att ditt barn har behov av mer tid i förskola/fritidshem kan du ansöka om det Unikum i grundskolan. Unikum är ett verktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever. Lärplattformen används för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan

Inloggning till Pyramid Partner Info - Pyramid Business Studi

 1. Nu finns Unikum Familj att ladda ner på App Store och Google Play Store. Unikum Familj gör det smidigare för dig som vårdnadshavare att umgås med Unikum och gör det enkelt att hänga med i vad som händer i skolan. Inloggning till appen Unikum Familj sker på samma sätt som ni loggar in till vanliga Unikum idag
 2. Unikum är förskolans digitala verktyg för att dokumentera utbildningen, kommunicera med vårdnadshavare samt dokumentera barnets utveckling och lärande. Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas
 3. Logga in i Unikum. När ditt barn börjar i förskolan kan du som vårdnadshavare logga in på Unikum med hjälp av BankID. Där får du tillgång till förskolans blogg och ditt barns lärlogg. På din telefon når du enkelt Unikum med hjälp av appen Unikum Familj. Logga in i Unikum (Kräver BankID och du kan endast logga in via denna webbsida
 4. I Lilla Edets kommun använder vi lärprotalen Unikum för elevernas individuella utvecklingsplaner, IUP, och för skriftliga omdömen. Unikum följer Skolverkets allmänna råd för Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.Elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare når lätt IUP när och var de vill
 5. Unikum stöttar det systematiska kvalitetsarbetet i arbetslag, i skolor och i hela kommunen. Med användarvänliga verktyg för uppföljning, analys och reflektion samt lättillgängliga läroplaner jobbar alla i Unikum på ett naturligt sätt med hela kvalitetshjulet. Som huvudman kan du hela tiden följa kvalitetsarbetet på ett smidigt sätt

Unikum - Uppsala kommu

Inloggning till skolsystem - Halmstads kommu

 1. Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information och kommunikation. Vårdnadshavare Som vårdnadshavare kan du i Unikum ta del av information, följa ditt barns kunskapsutveckling oc
 2. Kundservice. En väl fungerande och effektiv kundservice är till för att ge dig professionellt stöd och hjälp. I kombination med våra lokala kompetenta återförsäljare ges en heltäckande serviceorganisation
 3. Unikum är Sveriges största lärportal för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet. Mer information Skolplatsen. Kommunens webbtjänst för hantering av barn- och elevuppgifter. (ansökan förskoleplats, inkomstuppgifter och kontaktuppgifter
 4. en 2012 ett webbaserat verktyg som heter Unikum

Unikum är ett smidigt och säkert verktyg på webben för elever, lärare och vårdnadshavare. Verktyget gör det lätt att samarbeta kring mål, planer och dokumentation, och stödjer dialogen mellan hem och skola. Du loggar in med dina användaruppgifter som du fått via din e-postadress eller om du saknar e-postadress via ditt barns. Saknar du inloggning till Unikum? Kontakta ditt barns lärare. E-tjänster. Ansök om plats på kommunal förskola och fritidshem Ändra schemauppgifter och inkomst, ansöka om eller säga upp plats, beräkna avgift. Utvecklingsplaner och omdömen (Unikum) Kontakta ditt barns lärare om du saknar inloggning till Unikum Sjukanmälan Östervåla skola har ett digitalt system för närvarokontroll Talsvar 0224-40 07 85 eller i Dexter. Skolexpeditionen Marie Rönn 0292-719 0 Unikum. Information om Unikum Guide till inloggning Inloggning. Övrigt. ICDP i Degerfors Läroplan för förskolan 2018 Barn i sorg. Föräldraråd protokoll. Föräldraråd område 1 / 2019-05-15 Föräldraråd område 2 / 2019-05-02 Föräldraråd område 3 / 2019-04-24. Barnomsorgspeng Unikum förenklar även kommunikationen mellan förskola och hem. E-legitimation. För att logga in behöver du e-legitimation/BankID. Läs mer om e-legitimation här . Unikum via mobil och surfplatta. Genom den kostnadsfria appen Unikum Familj så att du enkelt kan logga in via din mobil eller surfplatta

Unikum - stöd och hjälp Posted on augusti 17, 2014 by Tina Tegnér | Kommentarer inaktiverade för Unikum - stöd och hjälp Unikum har tagit fram hjälpsidor där du som förälder, elev, pedagog , skolledare eller administratör kan få stöd och hjälp Unikum via mobil och surfplatta. Genom den kostnadsfria appen Unikum Familj så att du enkelt kan logga in via din mobil eller surfplatta. Appen finns både i App Store och i Google Play. Unikum via dator. Surfa in på adressen https://start.unikum.net och välj Andra sätt att logga in och sedan Bollnäs kommun. Problem att logga in Logga in | Vårdnadshavare För inlogg till Schoolsoft, klicka här. Medarbetare För att logga in i diverse system, gå till Portalen för - och grundskolor. Klicka på d Login; Synonymer till unikum Ett unikum som ibland skapar ett oförstånd inför den större världen i kulturen och samhället. Utbildningsminister Jan Björklund är ett unikum i svensk politik. Det räcker med att snegla några rader nedåt i rapporten för att förstå att Sverige är något av ett unikum i dagsläget Unikum Överklagan på skolplacering Grundskolorna, Gymnasiet och Vuxenutbildningen i Oskarshamns kommun använder det webbaserade verktyget Unikum för att stödja arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen

Unikum Familj - Appar på Google Pla

Unikum på webben. Du kan logga in på Unikums webbtjänst via Vaxholms stads e-tjänst. Välj Barn och utbildning och därefter Unikum (omdöme, planering). Välj Barn och utbildning, och därefter Unikum (omdöme, planering). Unikum via Vaxholms stads e-tjänst. Unikum som mobilapp. Du kan också ladda ned mobilappen Unikum till din mobiltelefon Unikum är Säters kommuns lärplattform. Här samarbetar elever, lärare och föräldrar kring barnens lärande och utveckling. Unikum används för att ge information om vad som är på gång i verksamheten, samla och visa upp dokumentation om barnets/elevens lärande och utveckling, extra anpassningar och stödinsatser

Language and . Sök Sök. Language and . Suomeksi/finska Kontakt och öppettider Medarbetarinloggning tierp.se Företag Turism Kultur, fritid och friluftsliv; Förskola och utbildning; Omsorg och stöd; Bo, trafik och miljö; Kommun och inflytande; tierp.se; Förskola och. UNIKUM datasystem ab Adress: Traktorvägen 14 , 226 60 LUND Tfn: 046-2802000 Fax: 046-2802001 E-post: info@unikum.se. Fält markerade med * måste fyllas i. Mottagare Logga in till Unikums intranät här! Lösenord Unikum driver Skolbanken för att pedagoger skall kunna få tillgång till inspiration och idéer kring bra pedagogiskt material. På så vis hoppas vi att de skolor och kommuner som använder Unikum skall få mer nytta av Unikum och bli nöjdare kunder samt vilja fortsätta vara kunder till Unikum Unikum - Academy. Unikum Academy - Ett enkelt sätt att lära sig mer om Unikum. Gå vidare till den roll och skolform du är intresserad av -> Lärare/pedagog. Förskola. Grundskola/Grundsärskola. Gymnasium. Vuxenutbildning. Elev. Grundskola/Grundsärskola. Gymnasium. Vuxenutbildning. Rektor. Förskola

Skolportalen för Helsingborgs kommunala skolor ger möjlighet för barn, elever och vårdnadshavare att när som helst ta del av sin förskolas eller skolas verksamhet. När du går in som vårdnadshavar Systemportal. Problem att logga in? Office 365, Intranät, BluStar Skicka E-post till: Helpdesk Självservice Skicka E-post till: Lön Dexter, Unikum Skicka E-post till: Barnutbildnin Unikum Till e-tjänsten. Förskola och familjedaghem - Se/ändra uppgifter Till e-tjänsten. Inkomstredovisning Till e-tjänsten. Intresseanmälan Bemanningsenheten, Förskola Till e-tjänsten. Schema vistelsetid i förskola/familjedaghem Till e-tjänsten. Uppsägning av plats i.

På den här sidan hittar du länkar till inloggning för kommuninvånare, elever, föräldrar, lärare och personal inom kommunen Din webbläsare saknar stöd för kakor. För att kunna logga in måste du uppdatera din webbläsare (eller tillåta kakor, om du har stängt av dem) Unikum. Anslagstavla. Kontakt. Besöksadress Söderhamns kommun. Kundtjänst: Faxholmsgatan 3. Postadress. 826 80 Söderhamn. Ring 0270-750 00 Skicka e-post kundtjanst@soderhamn.se Fler kontaktuppgifter. Om webbplatsen. Om soderhamn.se Andra webbplatser i kommunkoncernen Söderhamn - en kommun i Hälsingland Clio Login. Glömt lösenord? ELLER. Logga in med Google Logga in med Office365 Logga in med Skolon. Behöver du hjälp? 08 505 24 800. Vardagar 8-16. Här hittar du inloggning till de system som används i skolorna, information om lov och ledighet och hur du gör sjuk- och frånvaroanmälan. Skolportalen omfattar kommunala grundskolor och gymnasieskolor i Lund

Arena för lärande - Alingsås kommun Alingsås kommu

Unikum Office365 Skolbiblioteket Inläsningstjänst Skolverket Skolinspektionen. Sjukanmälan Sjukanmäl ditt barn via Schoolity dygnet runt. Södertälje Friskola AB Box 6 15121 Södertälje Besöksadress: Nyköpingsvägen 54 Tel: 08-55422490: e-post: expedition@sodertaljefriskola.s Då väljer du AD-inloggning och därefter Yubikey, Feitian K9 eller Authify . Unikum-appen. Om du använder Unikum-appen på din mobiltelefon eller surfplatta ska du gå till Andra sätt att logga in och välja Ludvika kommun. Du ska även då välja vilken av ovanstående roller du ska logga in som

Du som är anställd i Karlskoga kommun kan logga in för att nå vårt intranät (det som tidigare hette Kikaren). Observera! Logga in på Intranätet för att hitta länkar till webbmail och inloggning för Time Care Pool.. Logga in till Intranäte Unikum är Sveriges mest använda verktyg för pedagogisk dokumentation och SKA i förskolan och skolan. Totalt har mer än 1 miljon barn, pedagoger och rektorer i Sverige tillgång till Unikum genom sina kommuner, förskolor och skolor

Unikum - Sjöbo kommu

 1. Unikum; Heby kommun 744 88 Heby Besöksadress: Tingsgatan 11, Heby Tel: 0224-36000 Fax: 0224-30194 E-post: information@heby.se. Fakturaadress Heby kommun 831 88 Östersund Ange referenskod Bankgiro: 366-5114 Orgnr: 212000-2049. Östervåla - Harbo - Vittinge.
 2. Pyramid Affärssystem. Med bred funktionalitet kan Pyramid växa tillsammans med din verksamhet. Där du tidigare kanske haft olika system för olika funktioner får du en integrerad helhet i Pyramid
 3. Unikum. Lyssna Frejagymnasiets lärplattform, välj inloggning nedan: Logga in som elev -Logga in som lärare - Logga in som vårdnadshavare. Du som är elev eller lärare loggas in automatiskt när du är i skolans nätverk. Om du vill logga in hemifrån ska du ange samma användarnamn och lösenord du har i skolan..

Unikum - Norrtälje Kommu

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator. Unikum. Sjukanmälan. Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat Denna e-handel är en demoversion för att visa på funktionalitet i affärssystemet Pyramids e-handelsmodul Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd Återförsäljare. Över hela Sverige, från norr till söder, finns våra återförsäljare - Pyramid Partners. De ger dig en första genomgång och visning av Pyramid efter att du kontaktat någon av dem. De hjälper dig vid installation och ser till att Pyramid är anpassat för ditt företag och efter dina behov

Unikum Helsingborg

Unikum är en lärplattform som bland annat används för dokumentation av elevers kunskapsutveckling. Ok, jag förstår På huddinge.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies. Ok, jag förstår. Unikum. För att komma vidare till Unikum, klicka på länken nedan. www.unikum.net (sidan öppnas i ny flik) Ifous - innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen. Ignite Research Institute. Vi. Unikum. Förskolorna arbetar med det digitala verktyget Unikum för att tydligt dokumentera utveckling och lärande på grupp och individnivå. Förskolornas arbete med pedagogisk dokumentation blir systematisk och större delaktighet ges till barn och vårdnadshavare

Vi är på god väg. 2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle. Priset delades ut för hållbarhetsprojektet Växtrum. 2018 fick Lerums kommun även priset Laddguldet som årets elbilskommun för sitt ihärdiga arbete med att köra elbilar och bygga ut infrastrukturen av elbilsladdare

Unikum Som vårdnadshavare är det viktigt att du har tillgång till Unikum så att du kan följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av skolans information. I Unikum lägger vi ut all information i klassens blogg, vi planerar och förbereder för utvecklingssamtalet, och det är även där vi lägger in de överenskommelser som görs under samtalet Lokala beslut i Rättviks kommun vid covid-19 i samma hushåll 2020-10-27 | Rättviks kommun har via krisledningsnämnden tagit vissa beslut som skiljer sig från Region Dalarnas rekommendationer. Vi vill därför förtydliga vad som gäller i Rättviks kommun Välkommen! Morgongåva skola är en skola som är mycket vackert beläget vid Axsjön i västra utkanten av Morgongåva samhälle. Skolan huserar två fritidshemsavdelningar, förskoleklass, år 1 till år 6

https://start.unikum.net/SP/Login?entityID=https%3A%2F%2Fskolfederation.uppsala.se%2Fidp&target=https%3A%2F%2Fstart.unikum.net%2Funikum%2Fstart.html&return=https%3A. Kontaktuppgifter till Unikum AB LUND, adress, telefonnummer, se information om företaget I våra förskolor använder vi webbverktyget Unikum för att dokumentera utbildningen, det enskilda barnets lärande och för att kommunicera med dig som vårdnadshavare Unikum Login Båstad. Unikum - Kristianstads Kommun. Kom igång - Appen Unikum Familj. Elev. I Unikum kan du följa din kunskapsutveckling och ta del av till exempel omdöme. Du kommunicerar även med dina pedagoger i Unikum kring din skolgång och ditt lärande

Unikum och Skola24 - Borlänge - Borlänge - Borläng

 1. Skolportalen är en webbplats där du loggar in och hittar alla de digitala verktyg som våra verksamheter använder i dialogen mellan skola, vårdnadshavare och elever. Du loggar in en gång och kommer å
 2. Norrtälje kommuns lärplattform. Till lärplattformen hör webbtjänsterna Unikum, Skola24 och Tempus. Du når dem direkt via länkarna nedan. Till varje tjänst finns även appar, som gör att elever, vårdnadshavare och pedagoger enkelt kan följa elevernas kunskapsutveckling i sina mobiltelefoner eller surfplattor
 3. Unikum - Unikt lärande för unika barn, Stockholm. 9,499 likes · 136 talking about this. Unikum är Sveriges största lärportal för alla skolformer. Genom trygga övergångar kan Unikum följa eleven hela..
 4. Unikum är ett IT-stöd för IUP-processen som gör samarbetet kring lärandet smidigare, där IUP, mål, dialog och utveckling ingår. Förberedelser och omdömen inför utvecklingssamtal blir enklare. Arbetet kring IUP och målen underlättas och uppföljning, reflektion och dialog når alla
 5. Unikum Logga in från adressen https://start.unikum.net och Andra sätt att logga in och skrolla ned till Säters kommun. Logga sedan in med hjälp av BankID/Mobilt BankID. Om du saknar mobilt BankID finns alternativ inloggningsmetod. Kontakta skolans expedition för att beställa en sådan. Ladda gärn.
Flüssiges Unikum

Unikum - samverkan pedagog, elev och vårdnadshavare - Knivst

Unikum. Här hanterar du som vårdnadshavare kommunikation med skolan. Klicka på loggan för att logga in eller gå till sidan Unikum för att få mer information om tjänsten. Matilda. Kommunens tjänst för matsedlar i bland annat förskolor och skolor Directed by Vitaliy Melnikov. With Vasiliy Bochkaryov, Evgeniya Glushenko, Olga Starostina, Tatyana Plotnikova. Mixture of social satire and fantasy, in which a worker at a science research facility uses his newfound ability to transmit his dreams and sets up a business to sell them to a sleeping audience

Skolans lärplattform Unikum Öcker

‎Hämta appar av Unikum, inklusive Unikum Familj

Klass 2 Vatten: Äpplen, äpplen, äpplen!Klass 2 Vatten: Väderstreck, världsdelar och världshav

Hem Pyramid - Det flexibla affärssystemet - Unikum

 1. Unikum - Kristianstads kommu
 2. ‎Unikum Familj i App Stor
 3. Inloggning till Mölndals stad - Mölnda
 4. Unikum - Huddinge kommu
 5. På gång i Unikum arkiv - Nyheter från Unikum
 6. E-tjänster för skolbarn 6-16 år - Dexter (skolbarnsomsorg
QuakeWorld GFX - Conbacks / Shambler"REMEMBER-CHARTS" - HITS Of Harkebrügge 70 - 90" atOverwatch - Patch bringt neuen Supporter "Ana" ins Spielhemp leaf clipart 10 free Cliparts | Download images on
 • Cream cheese brownies recept.
 • Pelican rouge amor.
 • Exercises at home.
 • Står på sig.
 • Nokia 8.
 • Praca essen sprzatanie.
 • Billiga hockeyhandskar.
 • Vårdfaktura.
 • Moshe feldenkrais.
 • Stockholm saltspa.
 • Klädstilar kvinnor 2017.
 • Uffizierna.
 • Soy luna geburtstag deko.
 • Amazon asin.
 • Hypoxisk drive.
 • Namn dekal cykel.
 • Musik i förskoleklass.
 • Det går inte visa mappen misslyckad klientåtgärd.
 • Lexington kläder.
 • Giant squid.
 • Shiba inu sverige.
 • Boxspringbett roller.
 • Jessica biel kind.
 • New bentley continental gt 2018 price.
 • Urban jungle duo däck.
 • Honda crv 2018 preise.
 • Tanzschule ab 50.
 • Tuebingen hohenheim de.
 • Guldstämplar ortsmärke.
 • Skriv ett meddelande.
 • Bredband via kabel tv.
 • Tvätta trasmatta grader.
 • Minecraft crafting wiki.
 • Spel wikipedia.
 • Koenigsegg regera world record.
 • Bomfunk mc freestyler video meaning.
 • Hundar som fäller lite.
 • Investera i litium.
 • Hur fungerar en solcellsregulator.
 • Magnussons uppsala.
 • Agneta wrangel konst.